Aktualności

18/06/2019
Aktualności

Zapytanie ofertowe: Nr 01 /2019/CuBR Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tytuł projektu:    "Opracowanie systemu łączności bezprzewodowej w podziemnych wyrobiskach ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i transmisji danych w obszarze frontu eksploatacyjnego w systemie filarowo-komorowym"
Nr umowy:           CuBR/III/5/NCBR/2017
 
ZAMAWIAJĄCY:
 
Nazwa:                                  PRODUS S.A.
Adres:                         54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 69c
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający informuje, że w wyniku zapytania ofertowego Nr 01 /2019/CuBR  Dostarczenie urządzeń bezprzewodowych zgodnie ze specyfikacją techniczną :
 
punkt dostępowy            szt. 2
punkt dostępowy            szt. 18
oprogramowanie punktów dostępowych  (firmware)
kontroler punktów dostępowych
oprogramowanie do zarządzania siecią
 
wybrano ofertę firmy:

BELDEN Company Hirschmann Automation and Control GmbH,
Stuttgarter Str. 45-51,  72 645  Neckartenzlingen
 
 
Uzasadnienie
Na realizację zadania do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta. Oferta nie podlega odrzuceniu a Wykonawca wykluczeniu.
Wybrana przez Zamawiającego oferta jest najkorzystniejsza wg. kryterium wyboru ofert i odpowiadała treści Zapytania ofertowego.
Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą do dnia 27 czerwca 2019 roku.