Aktualności

23/10/2020
Aktualności

Pilotażowy projekt „System Monitorowania Zagrożenia Pożarowego Przenośników Taśmowych ConBeRo”

Firma PRODUS S.A. uruchomiła w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie pierwszy w Europie pilotażowy projekt „Systemu Monitorowania Zagrożenia Pożarowego Przenośników Taśmowych ConBeRo”, w którym wykorzystana została technologia LoRaWAN do przesyłania informacji z czujników temperatury łożysk zestawów krążników z mocowaniem „wahliwym”.
System „CoBeRo®” umożliwia służbom utrzymania ruchu w kopalni zdalne monitorowanie przenośników taśmowych w celu zapobiegania awariom. Dzięki zastosowaniu systemu możliwa jest ciągła obserwacja temperatury łożysk, jak również innych krytycznych elementów przenośnika taśmowego . W ramach dalszych prac przewiduje się wyposażenie przenośników w dodatkowe detektory do pomiaru innych bardzo istotnych parametrów (np. czujniki do pomiaru naprężenia taśmy).
Obecnie kopalnie zatrudniają specjalistów do bieżącego monitoringu temperatury przenośników z zastosowaniem różnych dostępnych technologii (np. termowizja). Generuje to znaczne koszty. Dzięki zastosowaniu systemu „CoBeRo®” zaoszczędzone zostaną znaczne środki finansowe, zminimalizowana ilość operacji diagnostycznych realizowanych przez specjalistyczne ekipy oraz, co najistotniejsze, zapewnione bezpieczeństwo pracowników i kopalni.