home home o firmie oferta referencje kadra kontakt
  t1UPRAWNIENIA  
     
 
top secret
 
 
 
 
NATO
 
  strona główna  
 
home
 

PION OCHRONY

PRODUS S.A. w swojej strukturze organizacyjnej posiada Pion Ochrony Informacji Niejawnej, zorganizowany zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych z 22 stycznia 1999r z późniejszymi zmianami.

Posiadanie tego typu infrastruktury pozwala firmie na realizację kontraktów wi instytucjach rządowych, gdzie wymagany jest dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową. Firma posiada możliwości wytwarzania w formie elektronicznej dokumentów niejawnych. Ponadto posiada możliwości projektowania systemów: SSWIN, KD, CCTV, RCPSAP. Pracownicy firmy posiadają uprawnienia do projektowania, konserwacji i wykonawstwa w/w systemów, min. Licencje Pracownika Zabezpieczenia Technicznego II Stopnia, a także Autoryzację TECHOM w zakresie projektowania, instalowania i konserwacji systemów alarmowych do klasy SA-4.

  PRODUS S.A.