Aktualności

03/06/2019
Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Produs S.A. zaprasza do złożenia oferty na zadanie realizowane w ramach programu CuBR.
Tytuł projektu: "Opracowanie systemu łączności bezprzewodowej w podziemnych wyrobiskach ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i transmisji danych w obszarze frontu eksploatacyjnego w systemie filarowo-komorowym"
Numer umowy: CuBR/III/5/NCBR/2017
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CuBR.

ZAMAWIAJĄCY: PRODUS S.A. 54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 69c
NIP: 988-000-93-51 REGON:930002973
tel: 71/354 99 00 Faks: 71/354 88 01 e-mail: produs@produs.com.pl

Poniżej wszystkie dokumenty do pobrania potrzebne do złożenia oferty:

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Zapytanie ofertowe Nr 01/2019/CuB
3. Fomularz oferty - Zapytanie ofertowe Nr 1/2019/CuBR
4. Formularz oferty - Załącznik 1
5. Specyfikacja techniczna - Załącznik 2
6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych - Załącznik 3
7. Umowa Nr 01/2019/CuBR