B+R

B+R kreowanie prac
Kreowanie prac badawczych i rozwojowych, określanie kierunków rozwoju firmy, prowadzenie prac badawczych i rozwojowych to główne założenia pracy działu B+R w firmie.

Zarządzanie polityką rozwoju, wdrażanie strategii badawczo – rozwojowej oraz podejmowanie działań zmierzających do pobudzania i rozwoju innowacyjności w szczególności poprzez wykorzystanie potencjału pracowników firmy stanowi podstawę działania naszego działu badawczo – rozwojowego. Opracowujemy i nadzorujemy projekty badawcze i rozwojowe, współpracujemy z organizacjami wsparcia projektów innowacyjnych w zakresie pozyskiwania środków finansowych na ich realizację.
Wykorzystujemy zaangażowanie i potencjał pracowników dzięki czemu powstają nowe, niestandardowe pomysły i rozwiązania. Współpraca wszystkich działów w zakresie wdrożenia nowych produktów i technologii prowadzi do dynamicznego rozwoju firmy, opartego na innowacji. Współpracujemy blisko z uczelniami i instytutami badawczymi realizując wspólne projekty, których efektem bardzo często są gotowe do wdrożenia rozwiązania. Pozwala to nam na lepsze zrozumienie kierunków rozwoju oraz daje podstawę do dzielenia się zdobytą wiedzą z naszymi klientami i partnerami biznesowymi.
Firma PRODUS S.A. realizuje w ramach umowy konsorcjum z Politechniką Wrocławską oraz firmą Aksel sp. z o.o. projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM SA w ramach III konkursu CuBR pt:

„OPRACOWANIE SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ W PODZIEMNYCH WYROBISKACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMUNIKACJI I TRANSMISJI DANYCH W OBSZARZE FRONTU EKSPLOATACYJNEGO W SYSTEMIE FILAROWO-KOMOROWYM”.


Przewidywany czas realizacji projektu to 2017-2020r.

W latach poprzednich realizowaliśmy inne projekty badawcze, których wyniki miały istotny wpływ na rozwój firmy jak również były wysoko oceniane przez jednostki akredytujące.