Napłotowy system ochrony obwodowej PERIDECT+

System ochrony perymetrycznej PERIDECT+ wykrywa intruza bezpośrednio na granicy chronionego obszaru przez co system zyskuje wystarczającą ilość czasu dla operatora bezpieczeństwa na skuteczną reakcję. Zapewnia to zmniejszenie ryzyka penetracji obiektu przez intruza oraz zapewnia wyższą ochronę przed uszkodzeniami niż wykrywanie włamań wewnątrz chronionego obiektu. System Peridect + może być instalowany na wszystkich popularnych typach ogrodzeń, ale także na niestandardowych ogrodzeniach takich jak metalowe płyty i spawane dekoracyjne ogrodzenia.
System Peridect+
System PERIDECT oferuje rozwiązanie zapewniające precyzyjną i skuteczną ochronę obwodową dla średnich i dużych obiektów, takich jak zakłady przemysłowe, lotniska i bazy wojskowe. System PERIDECT wykorzystuje cyfrowe czujniki piezoelektryczne do skutecznego wykrywania wibracji mechanicznych wynikających z prób forsowania ogrodzenia (wspinanie się, cięcie, podnoszenie). System. PERIDECT to całkowicie autonomiczny system i potrafi precyzyjnie wykrywać lokalizacje wtargnięcia na panelach ogrodzeniowych (zwykle pomiędzy 2-4 m). Każdy detektor zawiera element piezoelektryczny obsługiwany przez przetwornik sygnału oparty na bazie mikroprocesora pozwalającego na precyzyjne ustawienia parametrów indywidualnych detektorów. W celu maksymalnego dostosowania działania systemu do warunków środowiskowych wpływających na ogrodzenie oraz jakości ogrodzenia system umożliwia indywidualne parametryzowanie każdego detektora systemu PERIDECT . Unikalna funkcjonalność systemu PERIDECT w postaci algorytmu”Differential Logic” dodatkowo znacząco zmniejsza liczbę fałszywych alarmów spowodowanych złymi warunkami pogodowymi (ulewny deszcz, silne wiatry i grad).
Poniżej przedstawiono architekturę systemu:

Podstawowe właściwości systemu PERIDECT:

 • Bardzo niski poziom fałszywych alarmów

  Dzięki unikalnemu algorytmowi, który porównuje dane z sąsiednimi czujnikami, Peridect + radykalnie redukuje fałszywe alarmy spowodowane warunkami pogodowymi, takimi jak deszcz, wiatr, grad i błyskawica.
 • Dokładność wykrywania

  Dzięki adresowalnym detektorom wibracyjnym zamontowanym na każdym panelu ogrodzenia, system Peridect + pracuje z bardzo wysoką dokładność wykrywania - zazwyczaj od 2m do 4m.
 • Redundancja

  Dzięki wykorzystaniu modułów LCP+ pracujących w układzie Master i Slave istnieje możliwość budowy systemu w architekturze typu RING co daje możliwość pracy systemu w wyniku przerwania linii dozorowej lub zwarcia.
 • Ekonomiczne rozwiązanie

  Jedna jednostka sterująca CUP + (z dwoma kontrolerami liniowymi LCP +) obejmuje do 3 km obwodu obiektu. Kaskadowo połączone jednostki CUP + pozwalają chronić setki kilometrów ogrodzenia.
 • Natywna integracja z systemem CCTV

  W przypadku wykrycia alarmu, zewnętrzna kamera IP PTZ jest automatycznie kierowana, aby obserwować wystąpienia alarmu w celu weryfikacji dwuetapowej
 • Wersja wandaloodporna

  Oplot ze stali nierdzewnej dla przewodu magistrali zwiększa ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i zakłóceniami elektromagnetycznymi.
 • Galwaniczna izolacja linii magistrali

  Każda linia dozorowa jest izolowana galwanicznie od jednostki LCP +. Zapewnia to znacznie wyższą odporność elektromagnetyczną.
 • Połączenia symetryczne detektorów

  Symetryczne połączenie dwuprzewodowe upraszcza instalację systemu, ponieważ nie jest konieczne przestrzeganie biegunowości przewodów. Zwiększa także odporność systemu na zakłócenia elektromagnetyczne.
 • Budowa modułowa

  Modułowa architektura Peridect + umożliwia łatwą modyfikację i rozszerzenie systemu w przyszłości.
 • Integracja z systemami nadrzędnymi

  Wyjścia programowalne można łączyć z centralami SSWIN. Dostępny jest otwarty interfejs API do integracji z oprogramowania typu PSIM. Systemy wizualizacji mogą wyświetlić dokładną lokalizację wtargnięcia.

Karty katalogowe

PERIDECT+ Moduły

PERIDECT+ Linia detekcji

PERIDECT+ Napłotowy system perymetryczny

Zachęcamy do zadawania pytań oraz zapoznania się z funkcjonalnością systemu ochrony obwodowej.

Wszelkie zapytania, prosimy kierować do Pana:
Marcin Stępień
Specjalista ds. systemów bezpieczeństwa

+48 697 888 787